Belzona предлага решения на проблеми в различни индустриални сектори, включително енергетика, нефтопреработка, водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води, кораборемонт, добив на нефт и газ и други.

Когато оборудването или конструкциите във всяка една индустрия се нуждаят от рутинна или инцидентна поддръжка, при избора на решение за възникналия проблем, Belzona взема под внимание определящи фактори като например – как използваните композитни материали ще повлияят на времето за експлоатация и най-вече времето за престой на ремонтираното оборудване.
Нашите решения предлагат прости, безопасни и ефективни средства в помощ на индустриалната поддръжка, при това с характерни предимства, които рядко могат да се съчетаят едновременно:

 • Ремонти на място, които намаляват значително времето за смяна на части и елементи
 • Полимеризация при нормални температури без опасност от огневи работи
 • Прости операции при нанасяне на материалите, с възможност това да се осъществява и от заводски персонал
Изборът да се възстанови повредената част или оборудване без да се заменя с ново е ключово предимство във всеки индустриален сектор, спестяващо не само време но и средства. Belzona предлага решения на проблеми за:
 •  Общо оборудване
 •  Минна индустрия и добив на инертни материали
 •  Климатични и вентилационни системи
 •  Добив на нефт и газ
 •  Сгради и конструкции
 •  Нефтопреработка
 • Кораби и морски платформи 
 • Целулозно-хартиено производство
 • Водоснабдяване и канализация
 •  Производство на захар
 •  Енергетика

Като лидер в индустриалните защитни покрития и ремонтните композитни материали, Belzona притежава документирани приложения за осигуряване на дълготрайни решения по различни проблеми на поддръжката в много области като:

►   ПОМПИ
►   КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ
►   ДВИГАТЕЛИ И КОРПУСИ
►   ТОПЛООБМЕННИЦИ
►   МЕХАНИЧНИ ЗАДВИЖВАЩИ СИСТЕМИ
►   ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
►   СЪДОВЕ И ЗОНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ
►   ВЕНТИЛИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ
►   ГАРНИТУРИ, УПЛЪТНЕНИЯ И ПОДЛОЖКИ
►   ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ
►   ПОДОВИ ПОКРИТИЯ
►   КОРАБИ И МОРСКО ОБОРУДВАНЕ