Belzona се стреми да осъществява бизнеса си така, че той да бъде значимо предимство за клиентите. Ние разбираме, че висококачествените продукти ще бъдат ефективни само ако има обезпечен механизъм за тяхното подходящо използване.
 
Осъзнавайки тази необходимост, предлагаме безрезервна подкрепа, непостигната все още от никой в индустриалния сервиз. С повече от 200 дистрибутори обхващащи повече от 160 страни по света, техническа поддръжка 24-часа в денонощието и верига от местни технически консултанти, подкрепяни от системата за глобален инженеринг ‘Belzona Global Engineering Team’, предоставяме очакваното от нашите клиенти персонално внимание на техните проблеми и предлагаме нужното технологично ръководство във всеки един етап.
 
Техническите консултанти на Belzona извършват:
  • Диагностициране на възникналия проблем 
  • Предлагане вариант(и) за решение на проблема 
  • Обучение на екип за изпълнение ремонта на място при клиента 
  • Супервизиране на ремонтните операции и качественото изпълнение
Belzona знаем, че за постигане и надминаване очакванията на нашите клиенти, е от съществено значение предоставеното обслужване да е на много високо ниво.