Серия: Novatec® – Комбинация от графит и влакна Kevlar®

Уникална структурна комбинация от графит и влакна Kevlar® с превъзходни уплътнителни свойства, надеждност и универсално приложение до 300°С.

Категорични предимства пред класическите безазбестови гарнитури, доказани в практиката и намерили израз в удължени междуремонтни интервали, в намаляване видовете влагани материали и в свързаните с това икономически ползи.
 

 

Материали:  Premium    ►System   ►Special
 

ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

РЯЗАНЕ НА ГАРНИТУРИ