Материал:  novatec® Special

Гъвкав материал специализиран за пара и гореща вода с изключително висока приспособимост и температурна устойчивост до 360 °С.

Лесна обработка и големи гарнитури от едно парче. Приложение при гореща вода, пара, масла, както и при разредени киселини и основи.

Одобрения:  KTW
Формати:  Готови гарнитури или листи 2000 x 1500 / 2000 х 2000 мм
Дебелини:   1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм

 

ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

РЯЗАНЕ НА ГАРНИТУРИ