Материал:  novaseal® OV 

Готови кръгли и овални уплътнения за люкови закрития на базата на тъкан с каучуково покритие и изключителна здравина и химическа устойчивост.

Специално проектирана форма на сечението, ненадмината механична якост, отлична приспособимост към неравности и надеждно уплътнение от class C до 225 ⁰С / 25 bar.

Одобрения:  TRD 401 class C; TRD 611; TÜV.D.04-001.C
Формати:  Готови уплътнения със стандартни размери или по поръчка 
Дебелини:   8,0 / 10,0 и др. по  поръчка