Материал: novaflon® 200

Модифициран PTFE с пълнеж от бариев сулфат.

рН 0-14 / Pmax = 83 bar / T = -210...+260°C

Най-добри уплътнителни свойства и химическа устойчивост в серията. Абсолютна физиологична безвредност и съответствие с най-строгите изисквания за приложение във фармацевтиката и хранително-вкусовата промишленост.

Одобрения: DVGW, BAM, FDA, TA-Luft
Формати: Готови гарнитури или на листи 1200 х 1200 / 1500 х 1500 мм;
Дебелини: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм