Материал: novaflon® 300

Модифициран PTFE с пълнеж от силициев двуокис.

рН 0 -14 / Рmax = 83 bar / Т = -210 ... + 260 °С (при основи до 80°С)

Най-добър баланс между химическа устойчивост и ограничено улягане в работни условия. Универсално решение при агресивни среди в химията и нефтохимията

Одобрения:

DVGW, BAM, FDA, TA-Luft

Формати: Готови гарнитури или на листи 1200 х 1200 / 1500 х 1500 мм;
Дебелини: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм