XL

 

 
XL

Максимално динамично работно налягане до 5,5 MPa при ограничено движение.

Нисък коефициент на триене (типични стойности 0,13 ÷ 0,20).

Висока(за сух режим) и добра(в потопено състояние) устойчивост към абразия.

Висока устойчивост към ударно натоварване и вибрации.