SXL

SXL

Максимално динамично работно налягане до 10 MPa при ограничено движение.

Нисък коефициент на триене(типични стойности 0,08÷0,15).

Високи PV стойности (налягане-скорост) за сух режим.

По-ниска(за сух режим) и по-висока(в потопено състояние)устойчивост към абразия в сравнение с XL.

Възможностза сух старт като лагери на вертикални помпи. Висока устойчивост към ударно натоварване и вибрация.