HPSXL

Максимално динамично работно налягане до 15 MPa при ограничено движение.

Най-нисък коефициент на триене(типични стойности 0,06÷0,12).

Средна абразионна устойчивост, висока устойчивост на ударно натоварване и вибрации.

HPSXL може да бъде доставен вграден в бронзова втулка (версия HPSXL TRAXL).