Compac

Нисък коефициент на триене (типични стойности 0,08÷0,15). Приложение при отворени лагерни системи с водно смазване на гребния вал.

За ранно формиране на хидродинамичен филм между вала и лагера  долната, натоварена част на лагера е гладка, а изработените канали в горната половина осигуряват циркулация на водата за охлаждане и смазване.

Одобрено от класификационните организации отношение L / D = 2 : 1
(L-дължина; D- диаметър).