* Моля изберете морско приложение вляво за преглед
Самолетоносачът Nimitz
екипиран с лагерни втулки
на балера Thordon SXL  
Като пионер при разработването на висококачествени еластомерни полимерни лагерни системи без смазване и гресиране, Thordon Bearings предлага алтернативен избор за лагери на рулеви устройства, гребен вал, помпи и приложения към палубни инсталации, както за първоначално вграждане при нов строеж, така и за преоборудване на стари плавателни съдове. 
Повече от 25 годишен опит и солидни референции от приложения в корабостроенето и кораборемонта, изграждат репутацията на Thordon Bearings като основен доставчик на екологично съвместими лагерни системи за:

• Tърговски флот – монтирани на бълкери, танкери, пасажери, фериботи, контейнеровози и други морски съдове от търговския флот.

• Военноморски флот/ Брегова охрана

• Тласкачи и влекачи

• Драгажен флот

• Яхти

• Нефтоплатформи

 
 
Лесно инсталиране на
лагерна втулка за
балера Thordon SXL

ЛАГЕРИ НА РУЛЕВОТО УСТРОЙСТВО

Лагерите Thordon SXL за балера предлагат нисък коефициент на триене, работни налягания до 12 N/mm2 и възможност за пълно премахване на гресирането и гресиращите системи, предотратявайки по този начин риска от замърсяване на околната среда.
 
Повече от 25 години постоянно усъвършенстване и над 4000 монтирани лагери на рулеви устройства по света напълно оправдават доверието на Thordon в характеристиките и надежността на лагерните втулки от категория SXL. Поради това фирмата увеличава гаранцията за своите лагери за балера от 10 на 15 години при монтаж в новостроящи се съдове. Thordon също така предлага два пъти по-дълъг живот след конверсия на конвенционални лагери с такива произведени от фирмата. 
В допълнение към лагерите SXL за щира, щока на балера и аксиалния лагер на рулевото устройство, продуктът SXL ТRAXL или новият термопластичен продукт на Thordon с название ThorPlas© могат да бъдат специфицирани за приложения по основно или спомагателно перо, както и при рамената на рулевата машина, без потребност от смазване или гресиране. Самосмазващите уплътнения Thorseal осигуряват изключително продължителен експлоатационен живот при уплътняване щока на балера.
 
Лагери Thordon SXL на рулевото устройство и Thorplas© по кинематиката на румпела
 
НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ НАЛОЖИ ГРЕСИРАНЕ НА ВАШИЯ БАЛЕР С ЛАГЕРНА СИСТЕМА ОТ THORDON SXL ИЛИ РУМПЕЛНИ ЛАГЕРНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ ОТ THORPLAS©
 
Разходите за труд, смазочни материали и замърсяване със смазочни материали отпадат. Еластомерните свойства на продукта SXL определят абразионната му устойчивост, високо удърно натоварване и запазване на формата. Вътрешните смазващи пълнежи на полимерите SXL и ThorPlas© намаляват триенето и водят до стабилна работа без нужда от други смазващи агенти.
 

Лесно инсталиране на

 Thordon Composite

за лагер към режещата

глава на драга

ЛАГЕРИ НА ВАЛОЛИНИЯТА

Thordon предлага два доказани варианта за лагерни системи на гребния вал – отворени лагерни системи с водно смазване и затворени лагерни системи.

Отворените лагерни системи с водно смазване включват продуктите на Thordon от категориите XL, SXL, Composite и COMPAC. Всеки един предлага специфични предимства при различни водни среди и експлоатационни условия.

Лагерната системата Thor-Lube stern tube’ е затворена система състояща се оm лагери Тhordon XL, циркулационна и мониторингова система Thor-Lube circulation and monitoring system и смазващата течност TL3G – биоразградима, на водна основа, специално създадена за да замени смазването на вала с органични масла.

Отворени системи

Повече от 25 години Thordon Bearings доставя лагерни системи с водно смазване за корабоплаването, с варианти за работа в широк спектър с различно качество на водната среда - от чиста до силно абразивна. Вместо да прокламира концепцията, че едно решение за лагерна система ще работи при всякакви условия, Thordon разработи четири различни категории лагерни продукти от които може да бъде подбрано оптималното решение на лагерна система за всяко конкретно приложение и режим на работа на кораба.

COMPAC е отворена висококачествена лагерна система на Thordon с водно смазване, която предлага доказана дълготрайност с 10 годишна гаранция за периода на износване, без замърсяване на околната среда, отпадане на необходимостта от кърмови (AFT) уплътнения и нисък коефициент на триене. За осигуряване на ранно формиране на хидродинамичен филм между вала и лагера, долната(натоварената) половина от лагера е гладка докато горната половина на лагерната втулка е с изградени канали за осигуряване поток на водата за смазване/охлаждане. Разработената от Thordon система за контрол качеството на водата ‘Water Quality Package осигурява стабилно снабдяване с относително чиста от абразивни частици вода към лагера и уплътненията на вала.

Лагерните втулки от класове SXL и XL предлагат нисък коефициент на триене, сравнително добра абразионна устойчивост (при SXL е малко по-добра от тази за XL) и продължителен период на износване.

Лагерите с водно смазване от класа Composite са с много висока абразионна устойчивост и намират приложения при обслужващи кораби и драги. Лагерите Composite, когато са комбинирани с облицовка на вала „никел-хром-бор”, имат два и повече пъти по-дълъг период на износване от другите неметални лагери – т.е. спестяват значителни средства от поддръжката.

Затворени системи

Затворената лагерна система Thor-Lube stern tube за гребния вал премахва замърсяването характерно за системите с маслено смазване. Подобна по същество на системите с маслено смазване, тази системата се състои от лагерни втулки Thordon XL, смазващата течност TL3G (биоразградима и водоразтворима специално създадена за замяна на маслото), и комплекта за осъществяване на циркулацията и мониторинга Thor-Lube circulation and monitoring system.
 
Сондажната глава
оборудвана с лагер
Thordon SXL

 ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Съществуват много възможности за приложения по използваното палубно оборудване – там където съществува необходимост от самосмазващи свойства, продължителен период на износване и възможност за машинна обработка, материалите Thordon или ThorPlas© дават значителни преимущества на корабособствениците.
 
Лагерни втулки към валове, оси, шайби, шарнирни втулки и кранови лагери са едни от типичните приложения за палубното оборудване, където продуктите на Thordon заменят бронзовите детайли и премахват необходимостта от гресиране.