Материал:  novatec® Premium

Универсален материал за изработка на гарнитури, използван при над 80% от всички индустриални приложения. Тестван успешно по изискванията на TA-Luft за минимално ниво на утечките.

Уникална структурна якост, минимална вторична свиваемост,  изключителна приспособимост, еластичност и газонепропускливост. Висока устойчивост на натиск, налягане и температури до 300 °С.

Одобрения:   DVGW, VP 401, BAM, KTW, WRC, TA-Luft

Формати:   Готови гарнитури или листи 2000 х 1000 / 2000 x 1500 мм

Дебелини:   0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм

ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

РЯЗАНЕ НА ГАРНИТУРИ