ПРОДУКТИ BELZONA®                                                     

Когато ерозията, корозията или физическа повреда поставят в затруднение индустриалните сектори, разбираме, че реалните последици от тези проблеми са престоите, занижената ефективност, загубите и влошените условия за трудова безопасност.

Продуктите на Belzona решават тези проблеми посредством:

  • Намаляване на труда чрез елиминиране на необходимостта от демонтаж, заваряване и следзаваръчна термична обработка.
  • Намаляване на разходите чрез увеличаване годността на основните средства.
  • Увеличаване на безопасността поради използване на ремонтните материали на място, при температури на околната среда и без вредни изпаряеми компоненти.
Качественото приложение с материали на Belzona си струва цената – то се изплаща впоследствие.
 
Метални полимери (Металпластици)
За ремонт и изграждане на машини и оборудване
Еластомерни полимери
За покрития устойчиви на абразия, за ремонт и защита на еластични компоненти 
Полимерни мембрани
Хидроизолационни системи за ремонт и защита на сгради и
конструкции
Магма полимери
За ремонт и защита на бетонни конструкции, както и срещу абразия, ударно и химическо въздействие
Полимери за защита от влиянието на средата
За защита от физическо, химическо или бактериално въздействие
от околната среда
Решения за течове по тръбопроводи 
Композитна система за ремонт на течове по тръбопроводи, съответсваща на изискванията по ISO и ASME