Материал:  novapress® Basic

Стандартен уплътнителен материал за средния диапазон на налягане и температура до 120 °С.

Предлага добра устойчивост на среди, газонепропускливост, устойчивост на улягане и изгодно съотношение цена / качество.

Одобрения:   DVGW, HTB, KTW, VP-401, WRC
Формати:   Готови гарнитури или листи 1000 х 1500; 1500 х 1500; 3000 х 1500 мм
Дебелини:   0,3 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 мм