Материал:  novapress® Universal

Универсален уплътнителен материал за по-високо налягане и температура до 200 °С.

Предлага добри якостни характеристики, газонепропоскливост и устойчивост на улягане. Подходящ за всички некритични газообразни и течни среди.

Одобрения:   DVGW, HTB, KTW, BAM, TA-Luft
Формати:   Готови гарнитури или листи 1000 х 1500; 1500 х 1500; 3000 х 1500 мм
Дебелини:   0,3 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 мм