Материал:  novapress® Flexible

Изключително добро уплътнение за газове и масла до 150 °С благодарение на високото съдържание на NBR каучук. Особено подходящ за връзки с нисък повърхностен натиск.

Идеална проспособимост, газонепропускливост, минимално разширение в масла и горива.

Одобрения:   DVGW, BAM
Формати:   Готови гарнитури или листи 1000 х 1500; 1500 х 1500; 3000 х 1500 мм
Дебелини:   0,3 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 мм