Материал: novaphit® SSTC TA-L

Първият листов материал от армиран графит с одобрение TA-Luft за най-ниско ниво на утечки. Високата плътност на графитното фолио и качествата на пружиниращата армировка осигуряват надеждно уплътнение по всички най-строги норми за безопасност.

Универсален материал за екстремни и рязко променливи условия на температура – 240°С до + 550 °С и налягане 200 bar.

Одобрения: DVGW, BAM, KTW, Fire-Safe, TA-Luft
Формати: Готови гарнитури или листи 1000 х 1000 / 2000 x 1000 / 1500 х 1500 мм
Дебелини: 1,0 / 1,6 / 3,0 мм