Материал: novaphit® Extra

Уплътнителен материал от чист експандиран графит с един слой армировка от неръждаема стоманена мрежа марка 1.4301 за приложения до 550 °С и налягане до 200 bar.

Универсално приложение с най-добри препоръки за употреба при високо термично и механично натоварване в среди като кондензат, пара, прегрята пара, топлопреносни масла и др.

Одобрения:  
Формати: Готови гарнитури или листи 1500 х 1500 мм
Дебелини: 0,5 / 0,8 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 мм