VS

 

Материал: novaphit® VS

Висококачествен чист експандиран графит, пресован, без армировка, без пълнители и без свързващи вещества.

Чистотата на графита е мин. 99%, което осигурява универсалност на приложението и най-добри препоръки за употреба в химия, нефтохимия и енергетика при температури до 550 °С и налягане до 60 bar.

Одобрения:  BAM, KTW
Формати: Готови гарнитури или листи 1000 х 1000 / 1500 х 1500 мм
Дебелини: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 мм