* Моля изберете индустриално приложение за преглед
Thordon произвежда широка гама от високоефективни лагери без необходимост от смазване с масла или греси, износоустойчиви подложки и други еластомерни компоненти за много индустриални сфери. Решенията с индустриалните лагерни системи на Thordon подобряват сигурността, намаляват разходите за подмяната им, увеличават безаварийния период, при това премахват риска от замърсяване на средата.

Типични индустриални лагерни системи и износоустойчиви компоненти на Thordon могат се намерят приложения при помпи, хидротурбини, водоочистка, целулозна и хартиена индустрии, добив на дървесина, производство на захар, минна индустрия, автомобилостроене, преси за инжекционни отливки, металургия и много други. Продуктите Thordon се използват за лагери на шнекови транспортьори, ролки и втулки за въжени линии, а уплътненията Thorseal за хидравлични и пневматични устройства.

 
 
 Носещи подложки(обувки)
от Thor-Flex на верижен
транспортьор за твърди
 частици
 

Поради влагата и силно абразивните работни условия, които са характерни за предприятията за пречистване и преработка на канални води, лагерите на Thordon и износоустойчивите подложки от Thor-Flex, както и други структурни износоустойчиви компоненти, предлагат доказани решения със значително увеличаване на безаварийната работа, намаляване на разходите по поддръжката и свързаните с това престои. 

Thordon, ThorPlas©  и Thor-Flex предлагат много експлоатационни предимства, които могат да се използват при зачистващите пера, разделители, лопаткови или стъпаловидни транспортни носещи подложки, колектори при утаителите, екрани на трансмисии, лопаткови колела, транспортьори, аератори, изсушителни преси, системите за отделяне на твърди частици, ролки за резервоари с плаващ покрив, помпи и други приложения.
   
     
Целулозно-хартиено
предприятие

Използваното при производството на целулоза и хартия оборудване трябва да работи сигурно в различни и екстремални работни условия. Лагерни системи също са подложени на значителни натоварвания в цикъла от добива на дървесината, през преработката й в целулозно производство до окончателното получаване на хартия. Тези натоварвания се увеличават и от възникващите в работния цикъл небалансирани или удърни процеси, а обработваният продукт е влажен, абразивен и често съдържа различни химически реагенти. Лагерните системи от Thordon и ThorPlas©, износоустойчивите подложки от Thor-Flex и другите структурни компоненти предлагат решения с доказан и значително повишен безавариен период, без необходимост от гресиране или смазване. Разходите за поддръжка и свързаните с това престои също се намаляват чувствително.

В допълнение към приложението им при помпи и транспортьори, лагерите Thordon се използват много добре и при подемните устройства, бъркалки и миксери, както и при много други приложения в пряк контакт със суровинния материал, там където работните температури и стойностите на pH са в работния диапазон на продуктите Thordon.
  
  
Лагерите Thordon SXL и XL 
работят в много шнекови
транспортьори по света

 

 
Автомобилостроене и резервни части

Самосмазващите свойства на лагерите Thordon осигуряват надежност и предлагат увеличена износоустойчивост при отсъствие на смазаване с масло или грес, по-нисък шум при експлоатация в автомобилното производство. Намират приложение при преси, сортировачи и поточни линии.

Минна Индустрия

Високата ударна устойчивост и износоустойчивост на Thordon го правят изключително приложим в минната индустрия. Най-често се използва при окачване на тежка механизация, шарнирни лагери по кинематика на челни товарачи и дълбачки, лагерни възли на транспортиращи линии и други.

Шнекови транспортьори

Thordon  се използва широко за лагерни възли на шнекове в процеса на пречистване на вода и транспорт на утайки, инсталации за компостиране, рудодобив, пренос на инертни материали и други. С високата си износо и удърна устойчивост, намален шум при работа, нисък коефициент на триене и превъзходни самосмазващи характеристики, Тhordon  е естественият избор при триене на сухо или в потопено състояние в тежки експлоатационни условия.

Преработка на захар

Отличнито съчетание на износоустойчивост и нисък коефициент на триене прави Thordon идеално решение при високата замърсеност и абразивност при преработката на захар.

 Други

Дългият експлоатационен живот и възможност за работа без смазващи агенти правят Thordon едно доказано решение за безпроблемна поддръжка за много приложения в индустрии като: металообработка, хранително-вкусова промишелност, препработка на ТБО, земеделско оборудване и много други.