ПРОГРАМА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ
В опит за подобряване работата на помпите и за увеличaване на техния експлоатационен период Belzona разработи ефективна програма за увеличаване на характеристиките на помпеното оборудване. За нови помпи постигнатия ефект е в рамките на 7%, а за тези в употреба може да достигне 40%. Понижаването на експлоатационните разходи може да бъде измерено веднага. Помпите защитени с Belzona доказано издържат по-дълго. Системите на Belzona са устойчиви на разрушителното действие на ерозия/корозия, абразия и химически агресивни среди, които разрушават конструкционни материали като чугун, стомана, бронз и други. Износените компоненти могат лесно да бъдат възстановени и/или защитени на много по – ниска цена, в сравнение с разходите за подмяна.

Belzona предоставя възможност в минимален срок да се възстановят бракувани помпени детайли.
ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ
 
Корпуси
 • Възстановяване водоразделителни профили
 • Ремонт повреди от ерозия/корозия
 • Ремонт на пробити и пукнати корпуси
 • Ремонт на направляващия апарат
 • Възстановяване на капаците и защита на страници
 • Намаляване загуби от триене за повишаване КПД на помпата
Работни колела
 • Възстановяване леглата и луфта на носещите пръстени
 • Възстановяване на профила на лопатките на работното колело
 • Защита срещу ерозия и химическо въздействие
Втулки, набивки и носещи пръстени
 • Центровка на втулки
 • Възстановяване на салници за набивки
 • Отливане на лагери с водно смазване
Дифузьори
 • Възстановяване профила на лопатките
 • Възстановяване на смукателния тракт
 • Ремонт на леглата на уплътнителните пръстени
 • Защита от ерозия и химически въздействия
 • Ремонт на пукнати и пробити корпуси
Вакуумни помпи с течен затвор
 • Ремонт и защита на ротори
 • Въстановяване на работните хлабини
 • Обновяване на страничните капаци
 • Ремонт и защита на корпуса
 • Ремонт и защита на клапанните плочи
Валове
 • Ремонт и защита на валове от питингова корозия
 • Ремонт на валове в местата на лагеруване
ОБЕМНИ ПОМПИ
Ремонт на корпуси
 • Ремонт отвори на винтови помпи
 • Ремонт и защита на странични капаци
 • Ремонт на пукнати и пробити корпуси
 • Възстановяване корпуса на роторни помпи
 • Ремонт на надрани цилиндри при бутални помпи
Ремонт на ротора
 • Възстановяване направляващите легла на лопатките на ротора
 • Отливане роторните части на зъбни роторни помпи
 • Въстановяване на повредени ротори
 • Ремонт валове на винтови помпи
 • Ремонт или отливане диафрагми за мембранни помпи
Примери на приложение: