* Моля изберете типично приложение за преглед

Инсталиране на основен
 направляващ лагер във
ВЕЦ „Star Lake” , Канада

С повече от 25 годишен опит в доставката на основни направляващи лагери, лагери за врати на шлюзове и други работни механизми във водноелектрическата индустрия, Thordon е доказал се избор като изпълнение и обем, както при ремонта на съществуващи така и при новите хидротурбинни проекти.

Днес, с приложенията си в тази индустрия с обхват от монтаж на лагери за микротурбини до такива за оборудване с диаметър на вала до Ø3,7 m Thordon се признава за лидер при проектирането, производството, доставката и монтажа на лагерни приложения за хидротурбини.

Основен направляващ 
лагер Thordon SXL

Thordon Bearings препоръчва две лагерни категории за използване като основни направляващи лагери с водно смазване при турбините:  

Thordon Composite е специално създаден за осигуряване на много висока устойчивост от износване при условие на значително абразионно въздействие във водната среда, превишаваща над два пъти тази на гумените лагери при много по-нисък коефициент на триене сравнен с този на гумата.

Thordon SXL предлага най-нисък коефициент на триене, много висока адхезия към леглото и добра устойчивостот износване в резултат на абразия от частици. 

Лагерите Thordon могат да бъдат специфицирани както за подобрено качество на съществуващи гумени или други неметални лагери с водно смазване или за пълна замяна на затворени системи с маслено смазване/гресиране с опазващи средата системи. Основните направляващи лагери на Thordon обикновено се доставят като делими и залепвани на място в леглата им лагерни черупки, или като сегментни блокове при големи лагери. Може да се доставят и като отделни секторни дъги.
 
Thordon HPSXL TRAXL с
уплътнение Thorseal

Thordon предлага два избора за използване при лагерните системи към врати на шлюзове: Thordon HPSXL TRAXL  и ThorPlas©.

HPSXL TRAXL

Хомогенните лагери Thordon HPSXL включват смазващи и износоустойчиви пълнители в молекулната си структура, осурявайки стабилна работа за приложения с ограничено движение. Елиминиран е рискът от замърсяване, свързан с гресираните или с маслено смазване лагери.

Лагерите Thordon HPSXL TRAXL могат да бъдат лесно машинно обработени до точни размери на място преди монтажа им, или след монтажа им да се дообработят за точна центровка и размерни несъответствия, установени по време на преустройството на турбината. HPSXL TRAXL е окачествен с общ рейтинг за върхово ниво след проведени симилтационни тестове в ‘Powertech’- САЩ за лагери към врати на шлюзове и лагери по предавателните механизми към шлюзове.

ThorPlas©

ThorPlas© е хомогенен, самосмазващ се полимерен лагер с възможност за работа при налягания до 31 MPa при монтаж чрез набиване на цяла втулка в лагерното легло. Настоящите тестове проведени в ‘Powertech’ показват, че ThorPlas© има изключително висока износоустойчивост, специално при тестовете за работа в суха среда.

Сегментни уплътнения
на главния вал от
Thordon SXL

Уплътнения на главния вал

Здравите, устойчиви  на  абразия  сегментни  уплътнения  за  вала  от  Thordon SXL
предлагат няколко предимства пред графитните уплътнения:
 
• Лесни за инсталиране, докато карбоновите сегменти са доста чупливи и се
  разрушават лесно

• Предлагат удължен период на износване при работа в абразивна среда

• Повишени възможности за поемане на преходни натоварвания при старт и стоп

• По-ниска себестойност.
 
Опорен лагер за шлюз от
Thordon HPSXL
 Други приложения при хидротурбини
 
Лагерните системи Thordon не изискват гресиране поради ниски коефициенти на триене и самосмазващи свойства. Еластични по природа и много устойчиви към абразия, лагерите Thordon може да намерят и други приложения при хидротурбините, като:
 
• Шлюзови опорни лагери

• Уплътнения за вентили „батърфлай” и шийкови лагери

• Саморегулиращи се лагери и износоустойчиви подложки

• Лагери за помпи

• Лагери за контролни устройства

Полимерните уплътнения Thorseal са здрави и самосмазващи се. Използват се за уплътняване на шлюзове и работни лагерни механизми, клапани „батърфлай”, осите на лопусите от работното колело на турбини „Каплан” и други хидравлични или пневматични приложения, включително буталата и плунжерите на сервомоторите.