Thordon COMPAC Water Quality Package
Система за контролиране качеството на водата за смазване
 
Постоянното снабдяване с относително чиста от абразивни частици вода за смазване на полимерните лагерите ще осигури дълъг и предсказуем живот при износването им. С оглед на това, Thordon е разработил тази система за обезпечаване на контролирано качество и мониторинг на достатъчни количества чиста вода за смазване както на лагерите COMPAC, така и на уплътненията към вала.