Thor-Lube Circulation & Monitoring System
Система за циркулация и мониторинг на смазване с TL3G.

Система ‘Thor-Lube Circulation and Monitoring System’ осъществява циркулацията на смазващата течност TL3G към гребния вала, при мониторинг на потока температурата му. Контролерът може да се интегрира напълно към общата системата за контрол и мониторинг на кораба.