Блокове на двигатели
  • Ремонт на пукнатини
  • Възстановяване на изтръгнати резби
  • Препозициониране и монтаж на лагерни черупки
  • Ремонт на пробиви
  • Запълване на питинг и дефекти на отливките
  • Херметизиране на порьозни блокове
  • Възстановяване и уплътняване на ерозирали или изкривени фланци
  • Уплътняване на капаци за достъп
Примери на приложение: