TL3G Смазваща течност за лагерите на гребния вал на системата Thor-Lube 

TL3G е новоразработена смазваща течност, използвана в системата Thor-Lube за лагерите на валолинията. TL3G превъзхожда минералните масла в няколко от най-важните характеристики за смазване на лагерите на вала към гребния винт. Кинематичният визкозитет е много по-стабилен в широк температурен диапазон, коефициента на триене е по-нисък, термопреносът е по-висок и има по-висока устойчивост към корозия в случай на проникване на морска вода в смазката.                                              

Независими лабораторни изпитания също потвърждават, че смазващата течност TL3G съответства на United States Clean Water Act по следните параметри:

1.  Биоразградима до ниво над 70% след 28 дни (36% след 5 дни)

2.  Разтворимост във вода на всички съставки (т.е. не се натрупва по бреговата линия и не формира разливни петна)

3.  Не формира мазен гланц по водната повърхност

4.  Два независими изпитания относно морската токсичност на смазващата течност, проведени от Environmental Protection Agency (E.P.A.) – САЩ потвърждават, че тя е "релативно безвредна" и "напълно нетоксична за морските организми". 

TL3G наскоро беше спечели и сертификат от Environmental Technology Verification (ETV) – Канада.