Сертификати

Сертификат по ISO 9001:2015

Сени ООД

Приложение към сертификат

  Сертификат по ISO 9001:2015

Сени Марин ООД

Сертификат за членство в БАКС Сертификат за членство в IMPA  
 
Сертификат по ISSA
Сертификат Belzona Сертификат Belzona

 Сертификат Belzona

 Сертификат Volvo Penta

 
 
Сертификат Volvo Penta

Сертификат Thordon