Корабно снабдяване

ВОДЕНИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 
Още от своето начало фирма „СЕНИ” вярва, че хората са най-големия актив. Завладяни от динамичното мислене и иновативното управление, талантливите и отдадени на работата служители имат една обща цел: да се отличат в определените им отговорности. Този единен фокус е дал на компанията предимството да откликва на желанията на всичките си клиенти и да се развива и променя в зависимост от  динамичната среда на този бизнес.
 
В стремежа си към съвършенство, „СЕНИ” определя специален акцент върху подобряване на знанията и уменията на служителите, чрез строги програми за обучение. Това ги подтиква към нови концепции и идеи, които помагат за осигуряване по-висок стандарт на обслужване.
 
Стремежа да се улеснят всички клиенти налага на служителите, ангажирани с операциите  продажба, покупка, складиране, логистика и контрол на качеството да са добре запознати с кодираната номенклатура на стоките. Това ускорява процеса и осигурява точна доставка дори на най-сложните поръчки.
 
ЗАДВИЖВАНИ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ
 
Фирма „СЕНИ” признава факта, че иновациите и технологиите са ключовите фактори за успех и разходно-ефективни операции. За тази цел, компютърните системи постоянно се актуализират. Използва се високо усъвършенстван софтуер, предназначен за свеждането на времето за реакция и труда до минимум.
Като член на Международната Асоциация на Корабните Снабдители (ISSA) , Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС), Международна Асоциация на Морските Предприемачи (IMPA), „СЕНИ”  е способна да ускори процедурите по снабдяване на плавателните съдове.
 
Чрез характерните правила за прогнозиране, фирмата „прегърна” информационните технологии, като средство за предоставяне на икономически ефективно и ефикасно обслужване на своите клиенти в морската индустрия.
 
ИСТИНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
Това е кампания, която започва през 1994 г., когато „СЕНИ” се ражда като фирма за корабно снабдяване във Варна. Още от самото си основаване, компанията следва стабилен курс на удовлетвореност на клиентите и се превърна в отличителен белег за успех.През годините ние изграждахме силни връзки с няколко световноизвестни фирми и се превърнахме в основен доставчик на кораби от френския, италианския, гръцкия, американския, турския, румънския и испанския флот.
 
 
В днешни дни „СЕНИ” продължава да определя стандарта за лидер с доказана репутация, високи постижения, иновации и почтеност. А списъкът с клиентите ни е свидетелство за факта, че дружеството остава вярно на своята мисия да гарантира удоволетвореността им преди всичко.