Фирма "Сени Марин" ООД е част от холдинга на "Сени" ООД и извършва дейността по корабно снабдяване.
 
ВОДЕНИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 
Още от своето начало фирма „СЕНИ” вярва, че хората са най-големия актив. Завладяни от динамичното мислене и иновативното управление, талантливите и отдадени на работата служители имат една обща цел: да се отличат в определените им отговорности. Този единен фокус е дал на компанията предимството да откликва на желанията на всичките си клиенти и да се развива и променя в зависимост от  динамичната среда на този бизнес.
 
В стремежа си към съвършенство, „СЕНИ” определя специален акцент върху подобряване на знанията и уменията на служителите, чрез строги програми за обучение. Това ги подтиква към нови концепции и идеи, които помагат за осигуряване по-висок стандарт на обслужване.
 
Стремежа да се улеснят всички клиенти, налага на служителите ангажирани с операциите  продажба, покупка, складиране, логистика и контрол на качеството да са добре запознати с кодираната номенклатура на стоките. Това ускорява процеса и осигурява точна доставка на дори най-сложните поръчки.
 
ЗАДВИЖВАНИ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ
 
Фирма „СЕНИ” признава факта, че иновациите и технологиите, са ключовите фактори за успех и разходно-ефективни операции. За тази цел, компютърните системи постоянно се актуализират. Използва се високо усъвършенстван софтуер предназначен за свеждането на времето за реакция и труда до минимум.
Като член на International Ship Suppliers Association (ISSA) и Lloyd’s Register, „СЕНИ”  е способна да ускори процедурите по снабдяване на плавателните съдове.
 
Чрез характерните правила за прогнозиране, фирмата „прегърна” информационните технологии, като средство за предоставяне на икономически ефективно и ефикасно обслужване на своите клиенти в морската индустрия.
 
ИСТИНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
Това е кампания, която започва през 1994 г., когато „СЕНИ” ООД се ражда като фирма за корабно снабдяване във Варна. През годините ние изграждахме силни връзки с няколко световноизвестни фирми и се превърнахме в основен доставчик на кораби от френския, италианския, гръцкия, американския, турския, румънския и испанския флот.
 
Водени от успеха, „СЕНИ” впоследствие бе приета в Българската Асоциация на Корабните Снабдители (BSSA). Още от самото си основаване, компанията следва стабилен курс на удовлетвореност на клиентите и се превърна в отличителен белег за успех.
 
В днешни дни „СЕНИ” продължава да определя стандарта за лидер, с доказана репутация, високи постижения, иновации и почтеност. А списъкът с клиентите ни е свидетелство за факта, че дружеството остава вярно на своята мисия да гарантира удоволетвореността им преди всичко.