Началото на работата свързана с турбокомпресорни агрегати (турбини за ДВГ) за корабни двигатели с вътрешно горене за първи път в България е поставено в ВВМУ »Н.Й.Вапцаров» в далечната 1974год. Огромна заслуга за да го има всичко постигнато до момента имат двама изтъкнати български преподаватели и морски специалисти - проф.дтн инж.Емил Станчев и доц.инж.Атанас Вълчев.

Главните моменти в дейността ни през изминалите 35 години са:

●  1976 – за първи път у нас пред морски специалисти се чете цикъл от лекции по корабни турбокомпресори (турбини за ДВГ);

●  1977 – изгрежда се първата лаборатория по корабни турбокомпресори (турбини за ДВГ);

●  1978 – извършен е ремонт на първия турбокомпресорен агрегат (турбина за ДВГ) в лабораторни условия;

●  198.. – по идея и под наше ръководство със съдействието на специалистите Walter de Pietro, Gaston Decollogny и Vladimir Kolcava, от водещия производител на турбокомпресори  (турбини за ДВГ) в света фирмата АВВ е изградена първата сервизна станцция в района на Черно море;

●  198...-  изградена е модерна лаборатория по корабни турбокомпресори (турбини за ДВГ) към Българския морски квалификационен център;

●  1987 – ремонт на първия турбокомпресор (турбина за ДВГ) на главен двигател зад граница /Испания/

●  1974-2006 – над 2500 български морски специалисти са преминали  през  специализирана подготовка по корабни турбокомпресори, а над 100 човека са защитили свойте дипломни работи;                                                             
 
●  1990 – фирма »Транссервиз-Т» започва своята производствена дейност;

●  1995 – по инициатива на ръководството на PBS turbo – Чехия е положено началото на съвместната работа,като техен официален сервиз и агент за България;

●  1998 – ремонт но турбокомпресор №1000;

●  2006 – ремонт на първи турбокомпресори (турбини за ДВГ) от новата генерация на PBS turbo/MAN/ ;

●  2009 ремонт на турбокомпресор No1926.