Натрупаният през годините опит ни позволява да Ви предложим нашата квалифицирана помощ в следните направления:

■ Ремонт на турбокомпресори (турбини за ДВГ) на корабни и стационарни дизелови и газови ДВГ;

■ Ремонт на турбокомпресори (турбини за ДВГ) на транспортна, селскостопанска и строителна техника;

■ Ремонт на стационарни центробежни компресори и въздухоохладители;

■ Доставка, възстановяване и изработване на резервни части за турбокомпресори (турбини за ДВГ) ;

■ Модернизация на ДВГ / Retrofit /;

■ Инженерни анализи, технически консултации и експертни становища;

■ Тренировъчни курсове за корабни механици;

■ Технически измервания и диагностика на корабни ДВГ;