Това е ново направление в нашата дейност и стана актуално през последните години, най-вече с проблемите при центробежните компресори в системите за принудително пълнене на корабните двутактови двигатели, а така също при въздухоохладителите, на които ние сме били свидетели и участвали при решаването на част от тях.