ИНЖЕНЕРНИ АНАЛИЗИ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА

Многократно през изминалите години наши специалисти са били канени да участват при изготвянето на инженерни анализи и експертни становища. Стотици са техническите консултации дадени на български корабни механици и инженерен сътав работещ зад граница. Тази традиция ние желаем и за в бъдъще да запазим. Всеки, който ни потърси на нашите телефони може да бъде сигурен, че ще му отговорим, като това най-вече важи за тези които са на море.

ТРЕНИРОВЪЧНИ КУРСОВЕ ЗА КОРАБНИ МЕХАНИЦИ

Практика, която в последните години поради ред обстоятелство бе прекратена, и която изигра през 80-те и 90-те години, огромна роля наши морски специалисти да получат признание във водещи компании благодарение на доброто познаване на корабните турбокомпресори (турбини за ДВГ), горивна апаратура, регулатори за честота на въртене и системите за управление на КЕУ е задължително да бъде възстановена. Това ще бъде и наша кауза и стремеж да реализираме.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА НА КОРАБНИ И СТАЦИОНАРНИ ДВГ

В зависимост от Вашите желания ремонта на посочените турбокомпресори (турбини за ДВГ) можем да извършим в сервизни условия или на борда на кораба. В състояние сме да работим както на територията на България, така и зад граница. От 2006 година извършваме ремонт на турбокомпресорни агрегати на газови двигатели, опция, която добре бе посрещната от нашите партньори френската фирма”Далкия”.