Фирма  СЕНИ ООД  осъществява проекти и разработки на:

 • нестандартно корабно оборудване и конструкции;
 • инженерингови проекти в индустриални предприятия.

1. Извършени реконструкции, по значими от които са:

             „ПАРАХОДСТВО БРП” АД – Русе

 • подвижна хидравлична рулева рубка
  • моторен кораб „ВАСИЛ АПРИЛОВ”
  • моторен кораб „ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ”
  • моторен кораб „ГЕОРГИ ИЗМЕРЛИЕВ”
 • платформа за автомобили
  • самоходна баржа „СБ-19”
  • самоходна баржа „СБ-27"

2. Агрегатна подмяна на механизми:

 • главни двигатели
 • дизел генератори
 • компресори
 • помпи

Сервизна база СЕНИ, разположена в Южна промишлена зона,  позволява работа по възстановяването на детайли, изработка на нови, машинни операции по ремонтно-възстановителните дейности.
 

 

 

 

                                   ПРЕДИ

                                      СЛЕД

                                      

 

 

 

 

 

ПРЕУСТРОЙСТВО

ПРЕУСТРОЙСТВО