МАСЛЕНИ СЕПАРАТОРИ

Environmental Protection Engineering S.A. е водещ производител на маслени сепаратори и уреди за измерване на масленото съдържание.

Иновативна технология

Масленият сепаратор Poseidon Evo се състои от две части- съединителна и за избистряне на емулсията. Съединителната част работи в непрекъснат режим и само когато детекторът  за наличие на масло отчете маслено съдържание в отпадъчните води по-високо от 14 ppm, тогава частта от уреда за избистряне на емулсията започва своята работа.
 Уредът съдържа ефективен материал за абсорбиране на въглеводорода, който осигурява отлично качество на отпадъчните води, с маслено съдържание много по-ниско от изискванията на Международната морска организация. Действието на уреда изисква минимален контрол и осигурява дълъг период на работа.

 Основните предимства на уреда са:

• Напълно автоматично действие

• Самопочистване чрез обратен поток

• Минимално техническо обслужване

• Не се изисква използването на химикали

• Маслено съдържание в отпадъчните води под 5 мч при всякакви тестове

• Лесна инсталация и надеждно действие
 

Ползи

• Лесен за инсталиране: Доставят се всички електрически и хидравлични части, предварително свързани и сглобени

• Ниски радходи за поддръжка: Елементите на Poseidon Evo са конструирани и тествани за работа във всички условия осигурявайки устойчивост и ниски изисквания за поддръжка и в най-взискателната среда

• Ниски разходи за действие: Напълно автоматичен, без необходимост от използването на химикали. Минимално техническо обслужване

• Подобрено качество на течностите. Надеждни резултати при тестване във всички условия, съгласно изискванията на Международната морска организация

• Изискват се минимални технически ресурси: Необходимо е ограничено персонално обслужване поради автоматичното му действие. Освобождава ресурси за работа върху други задачи, намалявайки трудовото натоварване          

Продуктова гама

Масленият сепаратор Poseidon Evo е наличен в различни размери:
1,0-2,5-5,0-10,0- куб. м/ч
Уредът може да се произведе от мека или неръждаема стомана

l.