Начало

   Фирма "СЕНИ" ООД е частна фирма, създадена през 1995 г. с основна дейност - ремонт на корабни машини и механизми, корабно техническо и хранително снабдяване. Представител на фирми, предлагащи продукти за корабно и яхтено оборудване в България, Черноморския регион и поречието на река Дунав.

   Голяма част от продуктите и услугите, предлагани от специалистите на фирма "Сени" се прилагат в индустрията и енергетиката.

   Внедрената система за управление на качеството на фирмената дейност е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) от 2000г. по международен стандарт ISO 9001 в областта на корабното снабдяване, кораборемонта и търговията с индустриални продукти.

   Във фирмата работят специалисти с образователен ценз, придобит във Висшето военноморско училище и Технически университет - Варна и богат мениджърски практико-приложен подход. Голяма част от нашите специалисти са с опит, придобит от работа в кораборемонтни заводи, търговски и военни кораби. Всичко това допринася за качественото професионално обслужване на корабите и индустриалните клиенти, в съответствие с възприетите международни правила и норми.

   Фирма „СЕНИ” ООД разполага с ремонтно-производствена база, оборудвана за корaборемонтна дейност и производство на детайли за корабостроенето. Разполага също със специализирани групи за ремонт на турбокомпресори, бързооборотни дизелови двигатели и двигатели Volvo Penta. 

   Преустройството и преоборудването на речни кораби, както и изработката на колонни повдигачи за рулеви рубки е запазена марка на фирмата.

   Заедно с представяните в България европейски водещи компании, от 1998г. фирма “СЕНИ” ООД е в услуга на модерната заводска поддръжка във всички отрасли на промишлеността. През тези години фирмата е спечелила доверието на много клиенти, които търсят оптимизиране на разходите без компромис с надеждността и безаварийната експлоатация.

  Част от асортимента на "СЕНИ" ООД са компенсатори, високотемпературни изолации, изработка и доставка на гарнитури, производство на нестандартни метални конструкции, както и обширен набор от изделия за индустрията.

    Фирма "Сени Марин" ООД е част от холдинга на "СЕНИ" ООД и извършва дейността по корабно снабдяване.