Пневматични задвижки

Пневматичните задвижки предоставят голяма мощност и скорост за сравнително малки размери. Практически пневматичните цилиндри предоставят повече сила и скорост спрямо размера си в сравнение с всяка друга технология на задвижване с изключение на хидравличната. Параметрите на силата и скоростта на пневматичните задвижки се настройват лесно и независимо един от друг.

Пневматичните задвижки са най-икономични когато мащаба на развръщане съвпада с капацитета на компресора. Малките компресори са ефективни и икономични, когато се ползват за захранване на малък брой пневматични устройства. Големите компресори са ефективни и икономични, когато се ползват за задвижка на голям брой пневматични устройства. Оперативните разходи за тях са по-високи и включват поддръжка на инсталация за сгъстен въздух, поддръжка и разходи за цилиндрите, ел.инсталация за компресорите. Според статистиките около 25% от годишните разходи за сгъстен въздух са за поддръжка на инсталацията и оборудването, докато 75% са за директни разходи за електричество за компресорите. Определянето на оперативните разходи полагащи се за единица пневматична задвижка в предприятието може да хвърли светлина при вземането на решение за избор на типа задвижка, който да бъде инсталиран.

 

Електрически задвижки

Електрическите задвижки за разлика от пневматичните задвижки предоставят прецизен контрол и позициониране, помагат на машините да станат по-подходящи за гъвкави процеси при ниски оперативни разходи. Те са най-икономични, когато се монтират в умерен мащаб при процеси, където техните предимства могат да са от полза и когато електрониката  е отделена от задвижването с оглед минимизиране на разходите по ремонт и замяна.

Електрическите задвижки се състоят от топка, лагер или червячен механизъм, свързан с електрически мотор. Обикновено използваните мотори за електрически завижки включват степери и серво управление. Четковите мотори и моторите с променлив ток понякога се използват с ограничителни суитчове, когато точността на позициониране не е от критично значение. Стъпковите мотори са икономичен избор за прецизно позициониране при по-ниски скорости. Въпреки това степерите, могат да изгубят синхронизация с контролера, когато не са оразмерени правилно за приложението си. Серво моторите по дефиниция предлагат много добри показатели при високи скорости, но са с по-висока цена.

Високо прецизните компоненти по винтовото задвижване могат да предложат точност то десетохилядни от сантиметъра. Стандартната точност със стандартни компоненти варира от 0,01 до 0,0001 см. Компонентите на електрическата задвижка включват механичната задвижка, която прехвърля въртенето на мотора в линейна скорост и натиск; мотор, елмектронен усилвател за задвижване на мотора и контролер за регулиране на движението.

Общата стойност на тези компоненти е доста висока. Оперативните разходи за електрическите задвижки се формират от разходите за електричество за задвижване на мотора. Контролерите и управлението консумират доста по-малко енергия, тъй като са свързани със слаботокови вериги. Докато разходите за компоненти на този тип задвижки са високи, то оперативните разходи са доста ниски. Този факт често накланя везната при избора на задвижка към пневматичните, тъй като те са по-евтини, но поддръжката им е по-скъпа.